عود ایرانی

ساز های عود من قالبا در سه سایز مختلف برای تمامی سنین و نوازندگان خانم و آقا در دسترس می باشند. سایز کوچک دارای عرض کاسه ۳۰ و عمق ۱۵ سانتیمتر، سایز متوسط دارای عرض کاسه ۳۴ و عمق ۱۷ سانتیمتر و سایز بزرگ با عرض کاسه ۳۶ و عمق ۱۸ سانتیمتر و طول تمامی ساز ها بین ۷۰ الی ۷۱ سانتیمتر ساخته می شوند.

همچنین نیز به تازگی قالب کوچکی محصوص کودکان عزیز طراحی و ساخته شده است که تصاویر و ویدئوی آن در بخش گالری قابل مشاهده می باشد.

بربط ایرانی

کلمه بربط در واقع از دو واژه «بر» و«بط» تشکیل شده به معنی «مانند بط» و بط به معنی مرغابی است. در کل شکل این ساز به مرغابی تشبیه شده چون سینهٔ جلو داده و گردن کوچکی دارد.دیدگاه دیگر این واژه را برگرفته از نام «باربد» نوازنده رود در دربار خسرو پرویز می‌داند. این واژه به صورت بربت نیز نوشته شده است.

من طرح این ساز را پس از انجام مطالعات بر روی کتب دوره ساسانی ابداع و اجرا نمودم که در نهایت اثر من الهام گرفته از تصاویر روی ظروف نقره که در کتاب تاریخ موسیقی به روایت تصویر اثر جورج فارمر می باشد ساخته شده است.

ساز های بربط من نیز مانند ساز های عود در سه سایز مختلف برای تمامی سنین و نوازندگان خانم و آقا در دسترس می باشند.

فهرست